ฮั้วลักเซียมคุยเรื่องโรค

ฮั้้วลักเซียมคุยเรื่องโรค ตอน โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

โรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท คือ ภาวะของโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของโครงสร้างกระดูกสันหลังทำให้เกิดการทรุดตัวของโครงสร้างกระดูกตามไปด้วย ซึ่งหลังจากนั้นร่างกายจะมีการตอบสนองโดย