นานา น่ารู้ กับ ฮั้วลักเซียม ตอนที่ 1

นานา น่ารู้ กับยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียม ตอนที่ 1

ตอน : ทะเบียนยาสำคัญอย่างไร

เลขทะเบียนยา สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่ายานั้นๆได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ ทั้งยาแผนปัจุจบัน และยาแผนไทย หรือแผนทางเลือก (ยาแผนโบราณ) ต้องขึ้นทะเบียนยากับทางคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อผ่านการขึ้นทะเบียนยาแล้ว จะได้เลขทะเบียนยา หรือทะเบียนยาเลขที่ หรือ Reg. No. ตามด้วยอักษรและตัวเลข  เช่น ทะเบียนยาเลขที่ G 70/48 หรือ Reg. No. 70/48 โดยไม่ต้องมีกรอบ อย.

(ถ้ายาใส่เลขทะเบียนเป็นกรอบ อย. ให้สันนิษฐานว่าเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา) แสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์

 

ตัวอักษรที่เลขทะเบียนยา มีความหมายดังต่อไปนี้

 • 1 A หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ผลิตในประเทศ ( ยาเดี่ยว )
 • 1 B หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ แบ่งบรรจุ ( ยาเดี่ยว )
 • 1 C หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ นำเข้า ( ยาเดี่ยว )
 • 1 D หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ผลิตในประเทศ ( ยาเดี่ยว )
 • 1 E หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ แบ่งบรรจุ ( ยาเดี่ยว )
 • 1 F หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ นำเข้า ( ยาเดี่ยว )

หมายเหตุ: เลข 1 ที่อยู่ข้างหน้าตัวอักษร A,B,C,D,E,F หมายถึง ยานั้นๆ มีสารออกฤทธิ์ 1 ตัว (ยาเดี่ยว)

--------------------------------------------------------------------------------

 

 • 2 A หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ผลิตในประเทศ ( ยาผสม )
 • 2 B หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ แบ่งบรรจุ ( ยาผสม )
 • 2 C หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ นำเข้า ( ยาผสม )
 • 2 D หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ผลิตในประเทศ ( ยาผสม )
 • 2 E หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ แบ่งบรรจุ ( ยาผสม )
 • 2 F หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ นำเข้า ( ยาผสม )

หมายเหตุ: เลข 2 ที่อยู่ข้างหน้าตัวอักษร A,B,C,D,E,F หมายถึง ยานั้นๆ มีสารออกฤทธิ์มากกว่า 1 ตัว (ยาผสม)

--------------------------------------------------------------------------------

 

G หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ ผลิตในประเทศ

H หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ แบ่งบรรจุ

K หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ นำเข้า

L หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ ผลิตในประเทศ

M หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ แบ่งบรรจุ

N หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ นำเข้า

      

ตัวอย่าง การอ่านและแปลความหมายของเลขทะเบียนยา เช่น

ยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียม มีเลขทะเบียนยา G 369/53

หมายความว่า ยาน้ำสมนไพรฮั้วลักเซียม ขึ้นทะเบียนยา เป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ เลขที่ทะเบียน 369 ในปี 2553

Visitors: 178,755