ดื่มฮั้วลักเซียมอย่างไรให้ได้ผล

ดื่มฮั้วลักเซียมอย่างไรให้ได้ผล

 เทคนิคการดื่มฮั้วลักเซียม

เพื่อให้การดื่มฮั้วลักเซียมได้ผลดีที่สุดในช่วงที่ดื่มยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียม ควรงดอาหารที่ทำจาก หน่อไม้ หัวไชเท้า ฟักเขียว แตงกวา แตงโม และเบียร์ เพราะอาหารพวกนี้จะไปล้างสมุนไพรฮั้วลักเซียมที่เราดื่มเข้าไปจะทำให้การรักษาไม่ได้ผล

 

วิธีดื่มยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียม (สำหรับผู้ใหญ่)

ในการดื่มฮั้วลักเซียมเราควรใช้แก้วตวงของฮั้วลักเซียมที่อยู่ในกล่องยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียมเนื่องจากแก้วตวงของฮั้วลักเซียมจะมีขีดบอกปริมาณเป็น ซีซี ซึ่งปริมาณซีซีที่แก้วตวงฮั้วลักเซียมจะแตกต่างจากแก้วตวงมาตรฐานทั่วไป ดังนั้นหากใครใช้แก้วตวงมาตรฐานมาใช้ตวงยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียมก็อาจจะทำให้ได้ปริมาณยาที่ไม่ตรงตามต้องการได้

                                                            แก้วตวงฮั้วลักเซียม

            หมายเหตุ : แก้วตวงฮั้วลักเซียมจะมีตัวเลขขีด ซีซี ติดอยู่ข้างแก้ว ซึ่งปริมาณ ซีซี นี้จะต่างจากแก้วตวงมาตรฐานให้ยึดเอา ซีซี ข้างแก้วฮั้วลักเซียมเป็นเกณฑ์ในการตวงยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียม

  •         การดื่มยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียม ในสัปดาห์แรก

                                 การดื่มฮั้วลักเซียม 30  ดื่มครั้งละ 30 ซีซี ก่อนอาหารเช้า และก่อนอาหารเย็น

 

  •        การดื่มยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียม ในสัปดาห์ที่ 2 

                                 การดื่มฮั้วลักเซียม 40 เพิ่มปริมาณขึ้นเป็น ครั้งละ 40 ซีซี  ก่อนอาหารเช้า และก่อนอาหารเย็น

 

  •        การดื่มยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียม ในสัปดาห์ที่ 3 

                                 การดื่มฮั้วลักเซียม 50เพิ่มปริมาณขึ้นเป็น ครั้งละ 50 ซีซี  ก่อนอาหารเช้า และก่อนอาหารเย็น

 

  •        หลังสัปดาห์ที่ 3 จะดื่มปริมาณเท่าเดิมคือ  50 ซีซี ตลอดไปก็ได้

        (กรณีเด็ก ลงลดตามส่วน)

 

สำหรับผู้ที่อาการหนัก อาจดื่มฮั้วลักเซียมครั้งละ 20-30 ซีซี วันละ 3-5 ครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตามปริมาณของฮั้วลักเซียมที่ดื่มอาจปรับลดหรือเพิ่มได้ ทั้งนี้ต้องดูอาการของผู้ดื่มเป็นสำคัญ การต้องการบำรุงฟื้นฟูมากเป็นพิเศษ อาจแบ่งดื่มวันละหลายๆครั้งได้ แต่ไม่ควรดื่มครั้งเดียวในปริมาณมากๆ

 

อาการที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียม

เมื่อดื่มฮั้วลักเซียมขวดแรก บางคนจะมีอาการแปลกๆ เกิดขึ้น เช่น คันตามตัว ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะ เจ็บคอ หรือ บางคนจะมีอาการปวดตามข้อได้ อาการเหล่านี้เป็นอาการกระทุ้งโรค เนื่องจากฮั้วลักเซียม เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณไปช่วยฟื้นฟูอวัยวะภายในร่างกาย ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นการกระตุ้นปรับสภาพร่างกายและขับสารพิษตกค้างและ เชื้อโรคที่แฝงอยู่ออกมา จึงเกิดอาการบางอย่างหรือหลายๆอย่างพร้อมกัน ซึ่งไม่น่าตกใจอะไร เพราะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับแทบทุกคน หรือบางคนก็อาจไม่มีอาการ แต่เมื่อผ่านจุดผกผันช่วงนี้ไปแล้วสภาพร่างกายก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติ

Visitors: 181,606