สุขภาพดีกับฮั้วลักเซียม

บทความสุขภาพดีกับฮั้วลักเซียม ตอน ภูมิคุ้มกันร่างกายสำคัญอย่างไร

       ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานร่างกายปกติแล้วร่างกายคนเราสามารถสร้างขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติ ในยามที่ร่างกายปกติ แต่เมื่อไรที่ร่างการเกิดความผิดปกติเกิดขึ้น ทำให้ร่างกายไม่สามารถ สร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติให้เกิดขึ้นได้เองแล้วจะทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้น เปรียบเสมือน ถ้าทหารซึ่งเป็นรั้วของชาติไม่แข็งแรง ก็จะทำให้ข้าศึกศัตรูหรือเชื้อโรคก็จะสามารถเข้ามาโจมตีได้โดยง่าย ทำให้การโรคต่างๆเกิดขึ้นแก่เรา ดังนั้นการรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ก็จะทำให้เชื้อโรคไม่สามารถรุกล้ำเข้ามา หรือหากเล็ดลอดเข้ามา ภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคก็จะสามารถกำจัดเชื้อโรคออกไปได้ 

      การรักษาภูมิต้านทานของร่างกาย ทำได้โดย

  1. หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ : การออกกำลังกายจะช่วยทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานเป็นปกติ
  2. การทานอาหารที่หลากหลาก : การรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบหมู่ จะช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานเป็นปกติ การทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปจะทำให้เกิดการสะสมสารชนิดนั้นในร่างกาย และหากขับออกมาไม่หมด การรับประทานออาหารควรรับประทานอาหารที่สด ไม่ผ่านการแปรรูป เนื่องจากการแปรรูปอาหารนั้นในปัจจุบันมักจะมีการเติมสารบางอย่างเข้าไปเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาให้อาหารนั้นคงสภาพเดิม แต่สารเหล่านั้นหากรับประทานเข้าไปมาก อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติแก่ร่างกายได้
  3. การทานพืช ผัก สมุนไพร : การทานพืช ผัก หรือสมุนไพร ที่หลากหลาย จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทาน แก่ร่างกาย โดยในพืช ผัก สมุนไพร จะมีสารที่ช่วยกระตุ้มภูมิต้านทานร่างกาย ช่วยให้ภูมิต้านทานร่างกายกลับมาทำงานเป็นปกติ 

            เมื่อรู้เคล็ดลับการการดูแลสุขภาพดี ๆ อย่างนี้แล้ว อย่าลืมนำไปใช้บ้างนะคะ แล้วอย่าลืมพบกับบทความสุขภาพดีกับฮั้วลักเซียมได้ในตอนต่อไปนะคะ

 

Visitors: 178,764